№286 К’вото съм фанал, съм фанал

posted by on 2015.07.27, under Podcast

286
Добър ден. Сексуалното здраве, алъшвериша – всичко наред?
Така ви искам. От нас малко хитачки и не чак толкова.

 

Seventeen – Twinsmith
Acid Rain – Lorn
That’s Love – Oddisee
Open Nerve Farewells – Prefuse 73
Them Changes – Thundercat
Leave Me Alon – MS MR
Quite Like – HER
Fabric – Longfellow
Sunrise/Beautiful feat. Jordan Rakei – Ta-Ku
Freak Of The Week and Dont Let Go Love – Maverick Sabre
Work in Progress – Ta-Ka

pagetop

  • Слушай ни

    Всеки четвъртък. Вече на HD

  • Categories

  • Recent Posts

  • Tags

  • Archives