Breaking Nonews

posted by on 2012.06.05, under Uncategorized
05:

Подкастите ни дропят.
Ние ги хващаме, вие ги пускате, те не пеят.
И това не е случайно.
Питайте тройката кебапчета защо.
Яд ги e, че мачкаме всеки четвъртък.
Обажда ми се Диспечера, направил съм каквото трябва.
Колегите работят денонощно.
Поръчал съм Му фадрома.
В четвъртък пак ще ги мачкаме.

Така е, положението е тежко в цяла Европа.

There are no comments.

Please Leave a Reply

TrackBack URL :

pagetopАсене, дай нагоре!

  • Слушай ни

    Всеки четвъртък. Вече на HD

  • Categories

  • Recent Posts

  • Tags

  • Archives